Individuel ventilation

Forskellige behov

Individuel ventilation fører frisk luft direkte til skrivebordet eller arbejdsstationen. Den enkelte medarbejder kan derfor selv regulere luftmængden efter behov.
Den friske luft kommer frem til brugerne via et lille, justerbart bordarmatur, som er koblet til et centralt eller decentralt ventilationsanlæg.
Eksempelvis forbundet via et udtag i væg, gulv eller loft.

Frisk luft og lavt energiforbrug

Med individuel ventilation undgår man, at den nytilførte luft opblandes med den eksisterende, som kan være forurenet med CO2, bakterier, afdampninger og partikler.
Brugeren får frisk og ren udendørs luft helt hen til kontorpladsen, hvilket kan forbedre arbejdsmiljøet og derved mindske sygefravær.
Den målrettede ventilation kræver kun små mængder luft og har et meget lavt energiforbrug.

Kontakt os her for mere information og pris.

Category: