Frisk luft er afgørende for trivsel, sundhed og produktivitet for mennesker både på arbejdet, i skolen og hjemmet. Alle steder er forhøjede CO2 niveauer, giftig afdampning og partikler fra inventar ofte et stort problem. Individuel ventilation kan forbedre luftkvaliteten ved at føre den friske luft direkte hen til arbejdsstationen fx i et kontormiljø, og derved undgå opblanding med den eksisterende, forurenede luft før den indåndes.

ILUFT er et design- og produktionsbureau med fokus på bæredygtighed. Vi følger processen fra design til færdigt produkt og bruger så vidt muligt lokale firmaer i produktionen. Produkterne udvikles med fokus på cirkulær økonomi og det er et mål, at produkterne delvis skal produceres af genbrugsmaterialer.

Nyheder

Testimonial

Jeg var frisk i hovedet efter jeg kom hjem – det gælder hele ugen:-)
Der er en frisk fornemmelse i rummet, luftkvaliteten vurderes til bedre end normalt.
(før installation af individuel ventilation døjede brugeren med hovedpine efter arbejde, red.)

Michala Friberg-Jensen